badania broni, amunicji i balistyki:  badania właściwości i sprawności broni strzeleckiej, amunicji oraz wszelkich przestrzelin (odzież, karoseria, tkanki ludzkie,  etc.),  określanie sprawności broni i jej przeróbek (rusznikarskich i samodziałowych) oraz przeróbek amunicji, identyfikacja grupowa i indywidualna broni palnej na  podstawie śladów na odstrzelonych łuskach i wystrzelonych  pociskach,   ustalenie okoliczności i miejsca oddania strzału na podstawie śladów (i ew. akt sprawy), określanie czy dana broń (palna lub pneumatyczna) jest  bronią wymagającą pozwolenia  OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki biologiczne i DNA daktyloskopijne lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii mechanoskopijne informatyczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych fizykochemiczne dokumentów i pisma odręcznego wypadków komunikacyjnych traseologiczne pożarnicze i elektrotechniczne USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych raporty z zawartoci telefonów komórkowych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.