badania śladów biologicznych: oznaczanie cech polimorficznych DNA (oznaczanie profilu  genetycznego) w śladach biologicznych pochodzenia  ludzkiego (np. krew, ślina, nasienie, wydzieliny, włosy,  fragmenty tkanek), pochodzenia zwierzęcego (np. pies, koń,  kot) oraz roślinnego (np. konopie  indyjskie, dąb, pszenica), oznaczanie cech polimorficznych DNA w materiale  porównawczym, przeprowadzenie oględzin wstępnych i opis materiału  dowodowego oraz typowanie śladów do dalszych badań, identyfikacja osób na podstawie materiału genetycznego,   ustalanie ojcostwa ze śladów biologicznych OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki biologiczne i DNA daktyloskopijne lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii mechanoskopijne informatyczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych fizykochemiczne dokumentów i pisma odręcznego wypadków komunikacyjnych traseologiczne pożarnicze i elektrotechniczne USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych raporty z zawartoci telefonów komórkowych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.