badania fizykochemiczne: badania składu nieznanych substancji w tym środków  odurzających i substancji psychotropowych oraz tzw.  "dopalaczy",  badania porównawcze lakierów i mikrośladów, badania alkoholi i ustalanie czy pochodzą one z procesu  „produkcji domowej”, badania wszelkich pozostałości popożarowych i  powybuchowych, wszelkie analizy chemiczne w tym również analizy paliw i  preparatów farmaceutycznych,  badania krwi na zawartość alkoholu etylowego OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki biologiczne i DNA daktyloskopijne lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii mechanoskopijne informatyczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych fizykochemiczne dokumentów i pisma odręcznego wypadków komunikacyjnych traseologiczne pożarnicze i elektrotechniczne USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych raporty z zawartoci telefonów komórkowych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.