badania fonoskopijne i badanie zapisów audiowizualnych:  sporządzanie stenogramów z odsłuchu, identyfikacja osób na podstawie materiału dźwiękowego, badanie zapisów audiowizualnych a w tym analiza nagrań z  monitoringu, identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie  zarejestrowanego obrazu,  ujawnianie śladów i szczegółów metodami wizualnymi, określanie techniki fotograficznej wykonania zdjęcia oraz  urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz i ustalanie sposobu  obróbki, ocena sprawności technicznej urządzeń rejestrujących obraz, badania odsłuchowe i poprawa jakości zakłóconych nagrań OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki biologiczne i DNA daktyloskopijne lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii mechanoskopijne informatyczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych fizykochemiczne dokumentów i pisma odręcznego wypadków komunikacyjnych traseologiczne pożarnicze i elektrotechniczne USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych raporty z zawartoci telefonów komórkowych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.