badania informatyczne: badanie wszelkich nośników informacji, również  uszkodzonych mechanicznie (uszkodzone dyski twarde,  uszkodzone karty SIM, etc.),  odzyskiwanie danych uprzednio skasowanych,   określanie dat utworzenia, modyfikacji i skasowania plików, analiza oprogramowania i plików multimedialnych (np. pod  kątem praw autorskich lub treści zakazanych), analiza sprzętowa zawartości kart SIM i telefonów  komórkowych (z odkasowywaniem wszelkich danych z  pamięci masowej oraz pamięci kart SIM),   analiza czynności wykonywanych przez użytkownika  urządzeń,  analiza punktów geolokalizacyjnych w urządzeniach  mobilnych, kasowanie danych i nośników danych OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki biologiczne i DNA daktyloskopijne lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii mechanoskopijne informatyczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych fizykochemiczne dokumentów i pisma odręcznego wypadków komunikacyjnych traseologiczne pożarnicze i elektrotechniczne USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych raporty z zawartoci telefonów komórkowych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.