badania mechanoskopijne:  identyfikacja grupowa i indywidualna maszyn, urządzeń  przyrządów, narzędzi i przedmiotów na podstawie śladów  oddziaływań, ujawnianie śladów oddziaływań metodami fizycznymi,  chemicznymi i optycznymi, określanie sposobu powstania zmian, odkształceń,  uszkodzeń, etc.  badanie kluczy, zamknięć i zabezpieczeń -w tym plomb i  plombownic, znaków i oznaczeń zabezpieczających  /identyfikujących, numeratorów, znakowników i urządzeń  znakujących, śladów uszkodzeń na odzieży, ciele i  fragmentach tkanek ludzkich lub zwierzęcych, etc.    odtwarzanie przebiegu zdarzeń w sprawach, w których  zabezpieczono ślady oddziaływań, badania w zakresie semimikrografii i mikroskopii  porównawczej oraz superprojekcji OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki biologiczne i DNA daktyloskopijne lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii mechanoskopijne informatyczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych fizykochemiczne dokumentów i pisma odręcznego wypadków komunikacyjnych traseologiczne pożarnicze i elektrotechniczne USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych raporty z zawartoci telefonów komórkowych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.