badania lekarskie z zakresu medycyny sądowej                        i antropologii: oględziny zewnętrzne zwłok, sądowo-lekarskie sekcje zwłok, określenie stopnia uszkodzenia ciała i kwalifikacja prawna  obrażeń ciała na podstawie badań, dokumentacji medycznej  lub akt sprawy, ustalanie przebiegu zdarzenia (np. wypadku) oraz  mechanizmu powstania obrażeń,  toksykologia sądowo-lekarska,  określenie zdolności do uczestnictwa w czynnościach  procesowych lub możliwości stosowania środków  zapobiegawczych oraz możliwości odbycia kary OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki biologiczne i DNA daktyloskopijne lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii mechanoskopijne informatyczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych fizykochemiczne dokumentów i pisma odręcznego wypadków komunikacyjnych traseologiczne pożarnicze i elektrotechniczne USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych raporty z zawartoci telefonów komórkowych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.