badania elektrotechniczne, pożarnicze: badanie przyczyn i okoliczności powstawania pożarów, ustalanie miejsc powstawania pożarów,   badania pożarowe i elektrotechniczne obiektów  budowlanych i instalacji elektrycznych (np. pojazdów),   badania instalacji i urządzeń grzewczych pod kątem ich  sprawności technicznej, badania paralizatorów  OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki biologiczne i DNA daktyloskopijne lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii mechanoskopijne informatyczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych fizykochemiczne dokumentów i pisma odręcznego wypadków komunikacyjnych traseologiczne pożarnicze i elektrotechniczne USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych raporty z zawartoci telefonów komórkowych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.