badania traseologiczne: badanie śladów trakcyjnych (obuwia, opon, kończyn, etc.)  pozostawionych przez ludzi, pojazdy  i zwierzęta,  określanie cech grupowych i indywidualnych śladów, określanie cech indywidualnych osób lub zwierząt, które  pozostawiły dane ślady OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki biologiczne i DNA daktyloskopijne lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii mechanoskopijne informatyczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych fizykochemiczne dokumentów i pisma odręcznego wypadków komunikacyjnych traseologiczne pożarnicze i elektrotechniczne USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych raporty z zawartoci telefonów komórkowych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.