badania wypadków komunikacyjnych:  badanie elementów pojazdu,   badanie śladów pojazdów w celu uzyskania informacji o  wypadku, identyfikacja pojazdu na podstawie pozostałości  powypadkowych, odtwarzanie przebiegu wypadku na podstawie akt sprawy,    odtwarzanie przebiegu wypadku na podstawie śladów  pojazdu, odtwarzanie przebiegu wypadku na podstawie uszkodzeń na  pojazdach  OFERUJEMY BADANIA: broni, amunicji i balistyki biologiczne i DNA daktyloskopijne lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii mechanoskopijne informatyczne fonoskopijne i zapisów audiowizualnych fizykochemiczne dokumentów i pisma odręcznego wypadków komunikacyjnych traseologiczne pożarnicze i elektrotechniczne USŁUGI: odzyskiwanie danych skasowanych raporty z zawartoci telefonów komórkowych bezpowrotne kasowanie danych LOKALIZACJA CENNIK GALERIA All rights reserved. Created by: WADERA.